Autókölcsönző - Feltételek

Az alábbiak szerint ismertetett általános szerződési feltételek, csupán kivonata a Bérbeadó és a Bérlő közt létrejövő bérleti szerződésnek.
Az itt felsorolt feltételek abban lehetnek segítségére Tisztelt Ügyfeleinknek, hogy gyors áttekintést kapjanak a gépjárművek bérlésére vonatkozó, tapasztalataink szerint, a Bérlőt leginkább érdeklő kondíciókról.

A bérleti szerződésben sem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv dologi bérletre vonatkozó előírásai irányadóak.

1. Dokumentumok a szerződő féltől

Magánszemélyek

 • - személyi igazolvány (régi személyinél útlevél is szükséges)
 • - lakcímkártya
 • - jogosítvány, minimum 2 éves
 • - 1 db befizetett, 30 napnál nem régebbi, névre szóló közüzemi csekk és számlalevél
 • - a 21. életév betöltése

Cégek

 • - a sofőr adatai (személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány vagy útlevél)
 • - maximum 30 napos cégkivonat
 • - cégbélyegző
 • - aláírási címpéldány
 • - meghatalmazás, ha a bérlő nem aláíró a cégben

Mindezen dokumentumok bármelyikének hiánya esetén kezes szükséges, aki rendelkezik a bérleti feltételeknek megfelelő összes dokumentummal, valamint aláírásával vállal teljes anyagi felelőséget a bérlemény értékére.

2. Egyéb feltételek

Csak tiszta gépjárművet adunk át Ügyfeleinknek.

Amennyiben a bérleményt nem áll módjában változatlan állapotban visszahozni, a takarítás költségének mértékéig, pótdíjat vagyunk kénytelenek felszámolni.

3. Fizetés módja

Minden esetben

 • - készpénz
 • - a kaució és a bérleti díj teljes összegének kifizetése, a bérlet megkezdésekor történik
 • - az esetleges pótdíj(ak) fizetésére, elszámolására, a bérlet lejártakor kerül sor

Kaució

 • - személyautó: 30 000 forint
 • - Ford Transit mikrobusz: 30 000 forint

Pótdíj

 • - személyautó: napi 250 kilométer felett, 20 forint/km
 • - Ford Transit mikrobusz: napi 250 kilométer felett, 20 forint/km

Takarítás költsége - ha a vissza hozott gépjármű nem tiszta

 • - személyautó: 2 000 forint
 • - Ford Transit mikrobusz: 3 000 forint

4. Felelősségvállalás

A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért, teljes körű felelősség terheli a Bérlőt

 • - közlekedésrendészeti szabályok megszegése
 • - autópálya jogosulatlan használata
 • - parkolási díjak megfizetésének elmaradása